Všeobecné obchodní podmínky

Informace o prodávajícím

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je fyzická osoba Mgr. Kateřina Šturcová, se sídlem Dobrá 110. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Kontaktní údaje:

Mgr. Kateřina Šturcová
Adresa: Kaprova 42/14, 110 00, Praha - Staré Město
Email: info@prirodazdravi.kvalitne.cz
Telefon: 737 100 705
Bankovní spojení : 2111043133/2700

IČ: 02193442

 Způsoby platby

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího Platba na dobírku
Platba převodem

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací (fakturou), nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: Fyzická osoba podnikatel Kateřina Šturcová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.  Tyto údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v rozsahu nutném pro zpracování dat a datové služby v rámci zpracovatelské smlouvy s provozovatelem mého databázového a emailingového systému.

Údaje, které zadáváte v objednávce,  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Tyto údaje jsou použity pro vyřízení Vaší objednávky a nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. V tomto případě mi zákon ukládá povinnost archivovat tyto záznamy po dobu 5 let s ohledem na finanční povinnost a z pohledu datového dle GDPR se jedná o souhlas se zpracováním údajů pro plnění smlouvy a pro tyto marketingové účely vedu osobní údaje po dobu, po kterou nabízím své služby, nebo dokud se z mé databáze neodhlásíte (k čemuž slouží odkaz "ODHLÁSIT" v patičce každého emailu, který odesílám).

SOUHLAS KUPUJÍCÍHO: Vyplněním a odesláním svých údajů na webových stránkách www.missiva.8u.cz souhlasím se zpracováním veškerých svých osobních údajů a uděluji souhlas, aby veškeré takto poskytnuté osobní údaje byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány fyzickou osobou Kateřina Šturcová, Kaprova 42/14, Praha – Staré Město 110 00,  Česká republika, IČO: 02193442, jakožto správcem, pro obchodní a marketingové účely správce, zejména pro účely zasílaní vyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní data jsou shromažďována a zpracována ve tvaru: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

Svým podpisem uděluji správci souhlas se zasíláním této komunikace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s GDPR nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení služeb a zasílání informací o novinkách či nových příspěvcích, zahrnující i kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím telefonů, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM, ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jako uživatel/uživatelka, který/která jste mi poskytl/poskytla jakožto správci své osobní údaje, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, §21 zák. č. 101/2000 Sb.

Na požádání Vám mohu sdělit, jaké údaje a v jakém rozsahu mám v souvislosti s Vaší osobou vedeny. Na požádání lze rovněž tyto informace o Vaší osobě měnit, opravovat, doplňovat.

Zároveň můžete kdykoli Váš souhlas se zpracováním osobních údajů bezplatně na mé adrese správce Info@prirodazdravi.kvalitne.cz odvolat. V případě emailové komunikace se můžete ze zasílání těchto newsletterů a nabídek kdykoliv odhlásit, a to pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v patičce každého mého emailu.

BEZPEČNOST

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsem přijala taková technická a bezpečnostní opatření, abych zajistila ochranu Vámi poskytnutých údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Tuto ochranu pravidelně kontroluji a obnovuji. 

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používám k tomu, abych Vás mohla informovat o mých novinkách a službách, případně abych zjistila Vaši spokojenost s mou nabídkou a samozřejmě k identifikaci kupujícího v případě placených služeb. Nabízím-li Vám produkty třetích stran, děje se tak výhradně přes mou osobu jakožto správce a nedochází při ní k postoupení Vašich osobních údajů třetím stranám. V rámci závazných právních předpisů a zákonů pro Českou republiku probíhá v případě potřeby jen vybraným státním institucím a úřadům.„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain